Kim jest notariusz?

W dawnych czasach nikt nie znał słowa notariusz. Wszyscy posługiwali się określeniem rejent. Określenie to wzięło się od słowa regent, czyli od osoby, która sprawowała rządy w imieniu monarchy. Dawno temu bywały takie czasy, że trzeba było wyznaczyć osobę, kiedy monarcha sam nie mógł pełnić takich obowiązków. Do akcji wkraczał wtedy rejent. Teraz jednak nie ma już takich osób, a w obecnych czasach każdy z nas może korzystać z usług notariusza. Kim jest taka osoba i skąd można być pewnym tego, że jego usługi będą nam potrzebne?

Notariusz – ogólnie

Kancelaria notarialna wcale nie należy teraz do rzadkości. Można spotkać ją w prawie każdym mieście, jakie znajduje się na terenie kraju. Ot, chociażby w takim mieście, jak Olsztyn, gdzie o pomoc można poprosić https://www.notariuszolsztyn.info/. Nie każdy będzie specjalnie udawał się do tego miasta, ale bez problemu notariusza znaleźć można w Krakowie, Toruniu, w Bydgoszczy, Gdańsku i w wielu innych miastach. Kim jest więc notariusz? Jest to osoba, która NIE jest funkcjonariuszem publicznym. Jest ona mianowana przez Ministra Sprawiedliwości, który na dodatek wyznacza miejsce, gdzie powinna znaleźć się siedziba takiej osoby. Warto dodać, że pomimo tego, iż nie jest to funkcjonariusz publiczny, to korzysta on z ochrony, jaka takiej osobie przysługuje. Przyjmuje się, że notariusz sprawuje prewencję jurysdykcyjną. Co to dokładnie oznacza? Zapobiega on powstawaniu w przyszłości konfliktom. Chociaż czasem nawet i pomoc takiej osoby sprawia, że ludzie i tak się kłócą i tak, ale nie o tym dzisiaj będzie mowa.

Czym zajmuje się notariusz?

Czym dokładnie zajmuje się notariusz? W czym może pomóc nam kancelaria notarialna? Olsztyn, Warszawa, Poznań, itd. – jest wiele miejscowości, gdzie takich notariuszy można znaleźć. Są to kobiety i mężczyźni w różnym wieku, których obowiązki można w łatwy sposób określić. A więc kancelaria notarialna może być nam pomocna, jeżeli chodzi o sporządzenie aktów notarialnych i poświadczeń. Do tego można dołożyć również doręczanie oświadczeń. Jakie one mogą mieć formy? Różne. W każdym razie notariusz zadba o to, aby doręczenie miało formę oficjalną, czego nikt w przyszłości w razie potrzeby nie będzie mógł się wyprzeć.

Warto również nadmienić, że kancelaria notarialna jest bardzo pomocna, jeżeli chodzi o spisywanie protokołów, sporządzenie protestów weksli, czeków, sporządzanie projektów aktów. Notariusz może również przyjąć na przechowanie papiery wartościowe, pieniądze, a także inne dokumenty. Tak, ludzie czasem boją się trzymać takie rzeczy u siebie w domu. Warto wiedzieć, że nie tylko bank mamy do wyboru, ale ze spokojem można również poprosić o pomoc notariusza, który ma swoją siedzibę w mieście Olsztyn, Kraków, Lublin, Rzeszów lub w jakimkolwiek innym mieście. Notariusz pomaga również, jeżeli chodzi o odbiór oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jest tego naprawdę dużo i nie sposób wymienić wszystkich czynności do jakich uprawniony jest notariusz razem ze swoją kancelarią.